Wat?

  
 
‘Brabant Woont Slim’ heeft als missie om woningeigenaren te verleiden om energiebesparende maatregelen te treffen. Wat er moet veranderen aan het huidige aanbod van bedrijven om beter aan te sluiten bij de consument en meters te kunnen maken. Door middel van lokale allianties van bedrijven, burgers (coöperaties) en de gemeenten als facilitator, ontplooien zich initiatieven voor een wenselijk energiebesparend productaanbod.